Petak
21
siječanj, 2022.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
1 Sam 24,3-21
Tada Šaul uze tri tisuće odabranih ljudi iz svega Izraela i pođe da traži Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza. Idući dođe k ovčjim torovima pokraj puta; ondje bijaše pećina i Šaul uđe da čučne; a David je sa svojim ljudima sjedio u dnu pećine. I rekoše Davidu ljudi njegovi: »Evo dana za koji ti je rekao Gospodin: ‘Ja ću predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke, postupaj s njim kako ti se mili!’« A David ustade i neprimjetno odsiječe skut od Šaulova plašta. Ali poslije zapeče Davida savjest što je odsjekao skut od Šaulova plašta, pa reče svojim ljudima: »Očuvao me Gospodin da takvo što učinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Gospodnji.« I David oštrim riječima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Šaula.
A Šaul izađe iz pećine i pođe svojim putem. Zatim ustade David, iziđe iz pećine i vikne za Šaulom: »Gospodaru kralju!« A kad se Šaul obazre, David se baci ničice na zemlju i pokloni mu se. Tada David reče Šaulu: »Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast? Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oči mogle vidjeti da te Gospodin predao danas u moje ruke u ovoj pećini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: ‘Neću dići svoje ruke na svoga gospodara, jer je Gospodinov pomazanik.’ O, moj oče, pogledaj i vidi skut od svoga plašta u mojoj ruci: odsjekao sam skut od tvoga plašta, a tebe nisam ubio; spoznaj i vidi da u mojoj ruci nema ni zlobe ni opačine. Ja nisam zgriješio protiv tebe, a ti vrebaš na moj život da mi ga uzmeš! Gospodin neka sudi između mene i tebe, Gospodin neka me osveti na tebi, ali se moja ruka neće dići na tebe. Kako kaže stara poslovica: od nepravednika dolazi nepravda, i zato se moja ruka neće dići protiv tebe. Za kim je izišao izraelski kralj? Za kim ideš u potjeru? Za mrtvim psom, za običnom buhom! Gospodin neka bude sudac, on neka sudi između mene i tebe, neka ispita i brani moju stvar i neka mi pribavi pravdu: neka me izbavi iz tvoje ruke!«
Kad je David izgovorio te riječi Šaulu, odvrati Šaul: »Je li to tvoj glas, sine Davide?« I Šaul glasno zaplaka. Zatim reče Davidu: »Pravedniji si od mene jer ti si meni učinio dobro, a ja sam tebi učinio zlo. A danas si okrunio svoju dobrotu prema meni, jer me Gospodin predao u tvoje ruke, a ti me nisi ubio. Kad se čovjek namjeri na svoga neprijatelja, pušta li ga da ide mirno svojim putem? Neka ti Gospodin naplati za ono dobro što si mi danas učinio! Sada pouzdano znam da ćeš zacijelo biti kralj i da će se kraljevstvo nad Izraelom trajno održati u tvojoj ruci.
Ps 57,2-4.6-6.11-11
Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni
jer mi se duša utječe tebi!
U sjenu tvojih krila zaklanjam se
dok pogibao ne mine.


Vapijem Bogu višnjemu,
Bogu koji mi čini dobro.

Nek’ pošalje s nebesa i spasi me,
nek’ postidi one što me progone:
neka Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!


Uzvisi se, Bože, nad nebesa,
slava tvoja nek’ je nad svom zemljom!

jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.


Mk 3,13-19
(Mt 10, 1–4; Lk 6, 12–16; Dj 1, 13)
Uziđe na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.