Srijeda
22
lipanj, 2022.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
2 Kr 22,8-13
Veliki svećenik Hilkija reče tajniku Šafanu: »Našao sam knjigu Zakona u domu Gospodnjem.« I Hilkija dade knjigu Šafanu, koji ju je pročitao. Tajnik Šafan dođe kralju te ga izvijesti: »Tvoje sluge«, reče on, »pokupile su novac koji se našao u Domu i predale su ga poslovođama postavljenim u domu Gospodnjem.« Tada tajnik Šafan obavijesti kralja: »Svećenik Hilkija dade mi jednu knjigu.« I Šafan je poče čitati pred kraljem.
Čuvši riječi knjige Zakona, kralj razdrije haljine svoje. I naredi svećeniku Hilkiji, Šafanovu sinu Ahikamu, Mikinu sinu Akboru, tajniku Šafanu i kraljevu sluzi Asaji: »Idite i upitajte Gospodina o meni, i o narodu, i o svoj Judeji zbog ove knjige što je nađena, jer je velika Gospodnja jarost što se izlila na nas zato što naši očevi nisu slušali riječi ove knjige, nisu vršili što nam je u njoj napisano.«

2 Kr 23,1-3
Tada kralj posla da se saberu kod njega sve judejske i jeruzalemske starješine. Kralj potom uzađe u Dom Gospodnji s Judejcima, Jeruzalemcima, svećenicima i prorocima i sa svim narodom, od najmanjega do najvećega. I pročita im sve riječi Knjige Saveza koja je nađena u domu Gospodnjem. Kralj, stojeći na svome mjestu, obnovi pred Gospodinom savez da će slijediti Gospodina i držati se njegovih zapovijedi, pouka i uredaba svim srcem i svom dušom da bi ispunio sve stavke toga Saveza zapisane u ovoj knjizi. Sav je narod stupio u Savez.

Ps 119,33-34.36-37.40-40

Pokaži mi, Gospodine, stazu pravila svojih
i ja ću je čuvati do kraja.

 Pouči me da se tvoga držim zakona
i čuvat ću ga svim srcem.

 Prikloni mi srce propisima svojim,
a ne k pohlepi!

 Odvrati moje oči da ne vide ništavost,
život mi čuvaj na putu svojemu!

 Evo, čeznem za naredbama tvojim:
pravdom me svojom poživi.Mt 7,15-20
(Lk 6, 43–44)
»Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.