Petak
26
studeni, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Dn 3,75-81
Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Izvori, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!
Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Lk 21,29-33
(Mt 24, 32–35; Mk 13, 28–31)
I reče im prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.