Utorak
27
srpanj, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Izl 33,7-11
Mojsije uze šator i razape ga izvan tabora, daleko od tabora. I nazva ga Šator sastanka. Tko bi se god htio obratiti Gospodinu, pošao bi k Šatoru sastanka, koji se nalazio izvan tabora. Kad bi god Mojsije pošao u Šator, sav bi se narod digao; svatko bi stajao kod ulaza u svoj šator i gledao za Mojsijem dok ne bi ušao u Šator. A kad bi Mojsije ušao u Šator, stup bi se oblaka spustio i ostajao na ulazu u Šator dok je Gospodin s Mojsijem razgovarao. Videći kako stup oblaka stoji na ulazu Šatora, sav bi se narod tada dizao i svatko bi se duboko klanjao na vratima svoga šatora. Tako bi Gospodin razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što čovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoćnik Jošua, sin Nunov, mlađarac, iz Šatora ne bi micao.

Izl 34,5b-9.28-28

Mojsije zazva  Ime: »Gospodin!«

Mojsije ostade ondje s Gospodinom četrdeset dana i četrdeset noći. Niti je kruha jeo niti je vode pio. Tada je na ploče ispisao riječi Saveza – Deset zapovijedi.

Ps 103,6-13
Gospodin čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,

Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.


Milosrdan i milostiv je Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

Jarostan nije za vječna vremena
niti dovijeka plamti srdžba njegova.

Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.


Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.

Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.


Kako se otac smiluje dječici,
tako se Gospodin smiluje onima što ga se boje.


Mt 13,36-43
Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«
»Tko ima uši, neka čuje!«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.