Nedjelja
28
studeni, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Jr 33,14-16
»Evo, dolaze dani« – riječ je Gospodnja – »kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu:
U one dane i u vrijeme ono
podići ću Davidu izdanak pravedni;
on će zemljom vladati po pravu i pravici.
U one dane Judeja će biti spašena,
Jeruzalem će živjeti spokojno.
A grad će se zvati:
‘Gospodin, Pravda naša.’«

Ps 25,4-5.8-9.10-10.14-14

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me,

Jer ti si Bog, moj Spasitelj:

u tebe se pouzdajem svagda.
 

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 Sve su staze Gospodinove istina i ljubav
za onog koji čuva savez njegov i propise.

 Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i savez svoj objavljuje njima.


1 Sol 3,12-13
Vama pak Gospodin dao te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakva je i naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.

1 Sol 4,1-2

 

Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!

Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.
Lk 21,25-28.34-36
(Mt 24, 29–31; Mk 13, 24–27)
»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje.«
»Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka doći na sve žitelje po svoj zemlji.«
»Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.