Srijeda
28
srpanj, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Izl 34,29-35
Napokon Mojsije siđe sa Sinajskog brda. Silazeći s brda, nosio je u rukama ploče svjedočanstva. Nije ni znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Gospodinom, izbija svjetlost. Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti. Onda ih Mojsije zovnu. Tada k njemu dođoše Aron i sve starješine zajednice. I Mojsije razgovaraše s njima. Poslije k njemu dođoše i svi Izraelci, pa im on priopći sve što mu je naložio Gospodin na Sinajskom brdu. Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuče preko svoga lica koprenu. Kad bi god Mojsije ulazio pred Gospodina da s njim razgovara, koprenu bi skinuo dok opet ne bi izišao. Kad bi izlazio da Izraelcima kaže što mu je naređeno, Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost. Tada bi Mojsije opet prevukao koprenu preko lica dok ne uđe da s Gospodinom govori.

Ps 99,5-7.9-9
Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo:
ono je sveto.


Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.


Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.


Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Gospodin, Bog naš.


Mt 13,44-46
»Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«
»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.