Nedjelja
29
studeni, 2020.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Iz 63,16b-17b

Gospodine, ti si naš Otac,
otkupitelj naš – ime ti je oduvijek.
 

Vrati se, radi slugu svojih
i radi plemenâ što su tvoja baština!


Iz 64,2-7
Čineć’ djela strahotna, neočekivana,
silazio si i brda su se tresla pred tobom!

Odvijeka se čulo nije,
uho nijedno nije slušalo,
oko nijedno nije vidjelo,
da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio
onima koji se uzdaju u njega.
Pomažeš onima što pravdu čine radosno
i tebe se spominju na putima tvojim;
razgnjevismo te, griješismo,
od tebe se odmetnusmo.
Tako svi postasmo nečisti,
a sva pravda naša k’o haljine okaljane.
Svi mi k’o lišće otpadosmo
i opačine naše k’o vjetar nas odnose.
Nikog nema da tvoje ime prizove,
da se probudi i osloni o tebe.
Jer lice si svoje od nas sakrio
i predao nas u ruke zločinima našim.
Pa ipak, naš si otac, o Gospodine:
mi smo glina, a ti si naš lončar –
svi smo mi djelo ruku tvojih.

Ps 80,2a-2c.3b-3b.15-16.18-19

Pastiru Izraelov, počuj,

ti što vodiš Josipa k’o stado ovaca!

 

Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj

Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!
 

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi, obiđi ovaj vinograd:

zakrili što zasadi desnica tvoja,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek’ bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!

Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.1 Kor 1,3-9
Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Mk 13,33-37
(Mt 24, 36–44)
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas.
Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe.«
»Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.