Srijeda
3
veljača, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Heb 12,4-7.11-15

 

Ta još se do krvi ne oduprijeste u borbi protiv grijeha.

 

Pa zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena:
Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje
i ne kloni kad te on ukori.
Jer koga Gospodin ljubi,
onoga i stegom odgaja,
šiba sina koga voli.

Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se, doduše, čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

 

Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!

 

Pripazite da se tko ne sustegne od milosti Božje, da kakav gorki korijen ne proklija pa ne unese zabunu i ne zarazi mnoge.


Ps 103,1-2.13-14.17-18a

 

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja
i sve što je u meni sveto ime njegovo!

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstva njegova:

Kako se otac smiluje dječici,
tako se Gospodin smiluje onima što ga se boje.

Jer dobro zna kako smo sazdani,
spominje se da smo prašina.


Al’ ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje
i njegova pravda nad sinovima sinova,

nad onima što njegov Savez čuvaju
 


Mk 6,1-6
(Mt 13, 53–58; Lk 4, 16–30)
I otišavši odande, dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se zbog njega.
A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.
(Mt 10, 1–15; Lk 9, 1–6)
Obilazio je selima uokolo i naučavao.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.