Petak
30
srpanj, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Lev 23,1-1.4-11.15-16.27-27.34b-37
Gospodin reče Mojsiju: ‘A ovo su blagdani Gospodnji – sveti zborovi – koje imate proglasiti u njihovo određeno vrijeme:
U prvom mjesecu četrnaestoga dana u suton jest Pasha u čast Gospodinu; petnaestoga dana toga mjeseca jest Blagdan beskvasnih kruhova u čast Gospodinu – sedam dana jedite beskvasan kruh. Prvoga dana neka vam bude sveti zbor; nikakva težačkog posla nemojte raditi. Sedam dana prinosite paljenu žrtvu u čast Gospodinu, a sedmoga dana neka opet bude sveti zbor; nikakva težačkog posla ne radite.’«
Gospodin reče Mojsiju:
»Kaži Izraelcima i reci im: ‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem i u njoj žetvu požanjete, prvi snop svoje žetve donesite svećeniku. Neka ga on prinese kao žrtvu prikaznicu pred Gospodinom da budete primljeni. Sutradan po suboti neka ga svećenik prinese kao žrtvu prikaznicu. ‘A počevši od sutrašnjega dana po suboti – dana u koji donesete snop za žrtvu prikaznicu – nabrojte punih sedam tjedana. Onda na dan po sedmoj suboti, na Pedesetnicu, prinesite Gospodinu novu žrtvu. »Povrh toga, u deseti dan toga sedmog mjeseca pada Dan pomirenja. Neka vam to bude prigoda za sveti zbor; postite i prinesite u čast Gospodinu paljenu žrtvu.

 ‘Od petnaestoga dana toga sedmog mjeseca neka se sedam dana drži Blagdan sjenicâ u čast Gospodinu.


Ps 81,3-6b.10-11b
Nek’ zazvuče žice, nek’ se čuje bubanj,
svirajte u milozvučnu harfu s citarom!

Zatrubite u rog za mlađaka,
za uštapa, na svetkovinu našu!


Jer to je propis Izraelu,
zapovijed Boga Jakovljeva.

Takav je zakon dao Josipu


kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Nek’ ne bude u tebe drugog boga
i ne klanjaj se bogu tuđem!

Ja sam Gospodin, Bog tvoj
koji te izvedoh iz Egipta

otvori svoja usta da ih napunim!«

 


Mt 13,54-58
I dođe u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se zbog njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.