Petak
8
srpanj, 2022.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Hoš 14,2-10

 

Vrati se, Izraele, Gospodinu Bogu svome,
jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo.

Uzmite sa sobom riječi
i Gospodinu se vratite.
Recite mu: »Skini s nas bezakonje
i dobrohotno primi
da ti prinesemo plod svojih usana.
Asirac nas neće izbavljati
i nećemo konje više jahati
niti ćemo djelu ruku svojih
govoriti: ‘Bože naš!’ –
jer u tebe sirota milost nalazi.«
Iscijelit ću ih od njihova otpada,
od svega ću ih srca ljubiti;
jer gnjev se moj odvratio od njih.
Bit ću kao rosa Izraelu;
kao ljiljan on će cvasti,
pustit će korijen poput jablana,
nadaleko pružat će izdanke.
Ljepota će mu biti kao u masline,
miris poput libanonskog.
Opet će u mojoj sjeni boraviti,
uzgajat će svoju pšenicu,
vinograde gajit’
što će steći ime vina helbonskog.
Efrajime, što ti imaš još s kumirima?
Ja sam ga uslišao i pogledao.
Ja sam poput zelena čempresa:
po meni si rodan plodovima.

Tko je mudar neka shvati ovo,
i čovjek razuman neka spozna!
Jer pravi su putovi Gospodinovi:
pravednici hode po njima,
grešnici na njima posrću.

 


Ps 51,3-4.8-9.12-14.17-17
Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!


Evo, ti ljubiš srce iskreno,
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim,
operi me, i bit ću bjelji od snijega!


Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!


Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!

Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja naviještati hvalu tvoju.Mt 10,16-23
(Mk 13, 9–13; Lk 21, 12–17)
»Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!«
»Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.«
»Kad vas stanu progoniti u jednom gradu, bježite u drugi. Zaista, kažem vam, nećete obići gradova izraelskih prije nego što dođe Sin Čovječji.«

Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.