Ponedjeljak
29
studeni, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Iz 2,1-5
Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Dogodit će se na kraju danâ:
Gora doma Gospodnja
bit će postavljena vrh svih gora,
uzvišena iznad svih bregova.
K njoj će se stjecati svi narodi,
nagrnut će mnoga plemena i reći:
»Hajde, uziđimo na goru Gospodinovu,
pođimo u dom Boga Jakovljeva!
On će nas naučiti svojim putovima,
hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona zakon doći,
iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«
On će biti sudac narodima,
mnogim će sudit’ plemenima,
koji će mačeve prekovati u plugove,
a koplja u srpove.
Neće više narod dizat’ mača protiv naroda
nit’ se više učit’ ratovanju.
Hajde, dome Jakovljev,
u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Ps 122,1-9

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodinov!«

Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.


Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!

Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja,
po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.

Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.


Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!

Neka bude mir u zidinama tvojim
i pokoj u tvojim palačama!


Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi!«

Radi doma Gospodin, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.


Mt 8,5-11
(Lk 7, 1–10; Iv 4, 43–54)
Kad uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.«
Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom,
Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.