Siječanj 2021

< >
19.1.2021. Utorak
Misna čitanja Heb 6 10-20;
Ps 111 1-2, 4-5, 9-9;
20.1.2021. Srijeda
Svetac dana Fabijan;
Sebastijan
Misna čitanja Heb 7 1-3, 15-17;
Ps 110 1-4;
Mk 3 1-6;
21.1.2021. Četvrtak
Svetac dana Agneza (Janja)
Misna čitanja Heb 7 25-28;
Heb 8 1-6;
Ps 40 7-10, 17-17;
22.1.2021. Petak
Svetac dana Vinko iz Saragose
Misna čitanja Heb 8 6-13;
Ps 85 8-8, 10-10, 11-14;
23.1.2021. Subota
Svetac dana Emerencijana
Misna čitanja Heb 9 2-3, 6-9;
Ps 47;
24.1.2021. Nedjelja
Svetac dana Franjo Saleški
Misna čitanja Jon 3 1-5, 10-10;
Ps 25 4-7c, 8-9;
25.1.2021. Ponedjeljak
Svetac dana Obraćenje sv. Pavla apostola
Misna čitanja Dj 22 3-16;
Ps 117 1-2;
Mk 16 15-18;