Siječanj 2022

< >
18.1.2022. Utorak
Svetac dana Margareta Ugarska
Misna čitanja 1 Sam 16 1-13;
Ps 89 20-22, 27-28;
Mk 2 23-28;
19.1.2022. Srijeda
Misna čitanja 1 Sam 17 37-37, 40-51;
Ps 144 1-1, 2-2;
20.1.2022. Četvrtak
Svetac dana Fabijan;
Sebastijan
Misna čitanja 1 Sam 18 6-9;
1 Sam 19 1-7;
Ps 56 2-3, 9-14;
21.1.2022. Petak
Svetac dana Agneza (Janja)
Misna čitanja 1 Sam 24 3-21;
Ps 57 2-4, 6-6, 11-11;
22.1.2022. Subota
Svetac dana Vinko iz Saragose
Misna čitanja 2 Sam 1 1-4, 11-12, 19-19, 23-27;
23.1.2022. Nedjelja
Misna čitanja Neh 8 2-4a, 5-6, 8-10;
Ps 19;
24.1.2022. Ponedjeljak
Svetac dana Franjo Saleški
Misna čitanja 2 Sam 5 10-10;
Ps 89 20-20, 21-22, 25-26;