Svibanj 2023

< >
23.5.2023. Utorak
Misna čitanja Dj 20 17-27;
Ps 68 10-11, 20-21;
Iv 17 1-11;
24.5.2023. Srijeda
Svetac dana Marija Pomoćnica
Misna čitanja Dj 20 28-38;
Ps 68 29-30, 33-36;
Iv 17 11-19;
25.5.2023. Četvrtak
Svetac dana Beda Časni
Misna čitanja Dj 22 30-30;
Dj 23 6-11;
Ps 16 1-2, 5-5;
26.5.2023. Petak
Svetac dana Filip Neri
Misna čitanja Dj 25 13-21;
Ps 103 1-2, 11-12, 19-20;
27.5.2023. Subota
Misna čitanja Dj 28 16-20, 30-31;
Ps 11 4-5, 7-7;
28.5.2023. Nedjelja
29.5.2023. Ponedjeljak
Svetac dana Marija Majka Crkve
Misna čitanja Post 3 9-15, 20-20;
Jdt 13 18-19;
Iv 19 25-27;