Srpanj 2021

< >
27.7.2021. Utorak
Svetac dana Klement Ohridski i drugovi
Misna čitanja Izl 33 7-11;
Izl 34 5b-9, 28-28;
Ps 103 6-13;
28.7.2021. Srijeda
Svetac dana Viktor I. papa
Misna čitanja Izl 34 29-35;
Ps 99 5-7, 9-9;
Mt 13 44-46;
29.7.2021. Četvrtak
Svetac dana Marta
Misna čitanja 1 Iv 4 7-16;
Ps 34 2-11;
Iv 11 19-27;
30.7.2021. Petak
Svetac dana Petar Krizolog
Misna čitanja Lev 23 1-1, 4-11, 15-16, 27-27;
31.7.2021. Subota
Svetac dana Ignacije Lojolski
Misna čitanja Lev 25 1-1, 8-17;
Ps 67 2-3, 5-5;
1.8.2021. Nedjelja
Misna čitanja Izl 16 2-4, 12-15;
Ps 78 3-3, 4b-4c;
2.8.2021. Ponedjeljak
Svetac dana Gospa od Anđela
Misna čitanja Br 11 4b-15;
Ps 81 12-17;
Mt 14 13-21;