Ponedjeljak
12
travanj, 2021.

Pretraži kalendar

Pretraži

Misna Čitanja
Dj 4,23-31
Otpušteni, odoše svojima i javiše što im rekoše veliki svećenici i starješine. Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše:
»Gospodine,
ti si stvorio nebo i zemlju i more
i sve što je u njima!
Ti si na usta oca našega, sluge svoga Davida,
po Duhu Svetom rekao:
Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?

Ustaju kraljevi zemaljski,
Knezovi se ròtê protiv Gospodina
i protiv Pomazanika njegova.

Ròtê se, uistinu, u ovome gradu
na svetog Slugu tvoga Isusa,
kog pomaza,
ròtê se Herod i Poncije Pilat
zajedno s narodima i pucima izraelskim

da učine što tvoja ruka i tvoja volja
predodredi da se zbude.

I evo sada, Gospodine,
promotri prijetnje njihove
i daj slugama svojim
sa svom smjelošću navješćivati riječ tvoju!

Pruži ruku svoju
da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa
po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.«
I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.

Ps 2,1-3.4-9

PSALAM 2

Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski,
knezovi se ròtê protiv Gospodina
i Pomazanika njegova:

»Skršimo okove njihove
i jaram njihov zbacimo!«


Smije se onaj što na nebu stoluje,
Gospod im se podruguje.

Tad im veli u svom gnjevu,
žestinom ih on zbunjuje:

»Ta ja kralja svog postavih
nad Sionom, svojom svetom gorom.«


Obznanjujem odluku Gospodinovu:
Gospodin mi reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih.

Zatraži samo, i dat ću ti pûke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.

Vladat ćeš njima palicom gvozdenom
i razbit ih kao sud lončarski.«Iv 3,1-8

Bijaše među farizejima čovjek imenom Nikodem, ugledan Židov.

On dođe Isusu obnoć i reče mu: »Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.« Odgovori mu Isus:
»Zaista, zaista, kažem ti:
tko se ne rodi nanovo, odozgor,
ne može vidjeti kraljevstva Božjega!«

Kaže mu Nikodem: »Kako se čovjek može roditi kad je star? Zar može po drugi put ući u utrobu majke svoje i roditi se?« Odgovori Isus:
»Zaista, zaista, kažem ti:
ako se tko ne rodi iz vode i Duha,
ne može ući u kraljevstvo Božje.

Što je od tijela rođeno, tijelo je;
i što je od Duha rođeno, duh je.

Ne čudi se što ti rekoh:
 

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
‘Treba da se rodite nanovo, odozgor.’


Vjetar puše gdje hoće;
čuješ mu šum,
a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.
Tako je sa svakim
koji je rođen od Duha.«


Elektroničko izdanje Biblije i Časoslova korišteno uz dozvolu Kršćanske sadašnjosti.
Prijevodi: Copyright © KS. Korištenje isključivo uz dozvolu KS-a.